Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Zaniemyśl
Menu góra
Strona startowa Informacje Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, bieżące, menu 1355 - BIP - Urząd Gminy Zaniemyśl”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

2022 rok

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2022 roku

2021 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za rok 2021

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Zaniemyśl za rok 2021

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu za rok 2021

Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021r. Gminy Zaniemyśl wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowe

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu za I półrocze 2021 roku

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2021 roku

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2021 roku

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2021 roku

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

2020 rok

Wykonanie budżetu Gminy Zaniemyśl za rok 2020 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za rok 2020

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Zaniemyśl za rok 2020

Sprawozdanie roczne zwykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu za rok 2020

Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020r. Gminy Zaniemyśl wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej - więcej

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2020 roku więcej
Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu za I półrocze 2020 roku więcej

 

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020 roku - więcej

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku - więcej

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2020 roku - więcej

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

2019 rok

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami więcej

Wykonanie budżetu Gminy Zaniemyśl za rok 2019 rok - więcej

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za rok 2019 - więcej

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Zaniemyśl za rok 2019 więcej
Sprawozdanie roczne zwykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu za rok 2019 więcej
Informacja o stanie mienia komunalnego więcej

 

Informacja za I półrocze 2019 roku - więcej

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2019 roku więcej
Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu za I półrocze 2019 roku więcej

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku - więcej

Wieloletnia Prognoza Finansowa za I półrocze 2019 roku - więcej

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019 roku - więcej

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku - więcej

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2019 roku - więcej

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku - więcej

2018 rok

Wykonanie budżetu Gminy Zaniemyśl za rok 2018 rok - więcej

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za rok 2018 - więcej

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Zaniemyśl za rok 2018 więcej
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu za rok 2018 więcej
Informacja o stanie mienia komunalnego więcej

 

Informacja za I półrocze 2018 roku więcej

 

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Zaniemysl za I półrocze 2018 roku

więcej

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu za I półrocze 2018 roku

więcej

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku więcej

Wieloletnia Prognoza Finansowa za I półrocze 2018 roku więcej

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 roku - więcej

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku - więcej

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2018 roku - więcej

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku - więcej

 


2017 rok

Wykonanie budżetu Gminy Zaniemyśl za rok 2017 rok - więcej

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za rok 2017 - więcej

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Zaniemyśl za rok 2017 więcej
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu za rok 2017 więcej
Informacja o stanie mienia komunalnego więcej

 

Informacja za I półrocze 2017 roku więcej

Informacja z przebiegu wykonanaia planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Zaniemysl za I półrocze 2017 roku więcej
Informacja z przebiegu wykonanaia planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu za I półrocze 2017 roku więcej

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku więcej

Wieloletnia Prognoza Finansowa za I półrocze 2017 roku więcej

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2017 roku - więcej

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku - więcej

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2017 roku - więcej

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku - więcej

 


2016 rok

Wykonanie budżetu Gminy Zaniemyśl za rok 2016 więcej

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za rok 2016 więcej

Zakład Budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu więcej
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Zaniemyśl za rok 2016 więcej
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r. więcej
Informacja o stanie mienia komunalnego więcej
Zestawienie zbiorcze mienia komunalnego oraz prognozowane dochody na 2017 rok więcej
Obiekty komunalne - zestawienie w poszczególnych jednostkach wg stanu na dzień 31.12.2016 roku więcej

Informacja za I półrocze 2016 roku więcej

Zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej więcej
Informacja z przebiegu wykonanaia planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Zaniemysl za I półrocze 2016 roku więcej
Informacja z przebiegu wykonanaia planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za I półrocze 2016 roku więcej

Wieloletnia Prognoza Finansowa za I półrocze 2016 roku więcej

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku więcej

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2016 roku - więcej

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku - więcej

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2016 roku - więcej

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku - więcej

 


2015 rok

Wykonanie budżetu Gminy Zaniemyśl za rok 2015 więcej

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za rok 2015 więcej

Zakład Budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu więcej
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Zaniemyśl za rok 2015 więcej
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. więcej
Informacja o stanie mienia komunalnego więcej
Zestawienie zbiorcze mienia komunalnego oraz prognozowane dochody na 2016 rok więcej
Obiekty komunalne - zestawienie w poszczególnych jednostkach wg stanu na dzień 31.12.2015 roku więcej
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2015r. więcej
Zakład Gospodarki Komunalnej więcej
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji więcej
Biblioteka Publiczna więcej
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl więcej

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2015 roku - więcej

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku - więcej

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2015 roku - więcej

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku - więcej


2014 rok

Wykonanie budżetu Gminy Zaniemyśl za rok 2014 więcej

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za rok 2014 więcej

Zakład Budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu więcej
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Zaniemyśl za rok 2014 więcej
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za rok 2014 więcej
Informacja o stanie mienia komunalnego więcej
Obiekty komunalne - zestawienie więcej
Zestawienie zbiorcze mienia komunalnego oraz prognozowane dochody na 2015 rok więcej

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2014r. więcej

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014 roku - strona 1, strona 2

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 roku - strona 1, strona 2

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2014 roku - strona 1, strona 2

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku - strona 1, strona 2


2013

Wykonanie budżetu Gminy Zaniemyśl za rok 2013 rok więcej

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za rok 2013 więcej

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2013r. więcej

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2013 roku - więcej

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 roku - więcej

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 roku - więcej

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 roku - więcej


2012 rok

Wykonanie budżetu Gminy Zaniemyśl za rok 2012 wiecej

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za rok 2012 więcej
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Zaniemyśl za rok 2012 więcej
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku więcej

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2012r. więcej

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2012 roku - więcej

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 roku - więcej

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2012r. - więcej


2011 rok

Wykonanie budżetu Gminy Zaniemyśl za rok 2011 więcej

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za rok 2011 więcej
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Zaniemyśl za rok 2011 więcej

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za okres od 1.01 do 31.12.2011r.

więcej

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2011 roku - pobierz

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011 roku - pobierz

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2011r. - pobierz

INFORMACJA o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl na lata 2011-2025 - pobierz, załącznik - pobierz

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2011r. - pobierz

Zarządzenie Nr 38 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 04 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Zarządzenie Nr 38 pobierz
załącznik Nr 1 pobierz
załącznik Nr 2 pobierz

 


2010 rok

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2010 roku pobierz

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2010 roku - pobierz

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2010r. - pobierz

Rb - NDS kapitalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku - pobierz

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl - I półrocze 2010r.:

  • Informacja - pobierz

  • Realizacja dochodów wg działów ( tabela nr 2 ) - pobierz,

  • Realizacja wydatków ( tabela nr 3 ) - pobierz,

  • Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2010roku - pobierz,

  • Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za I półrocze 2010roku - pobierz,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2010rok - pobierz

Wykonanie budżetu Gminy Zaniemyśl za rok 2010 - pobierz


2009 rok

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2009r. - pobierz

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce /deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2009 roku

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2009 roku - pobierz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2009 roku - pobierz

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2009 roku - pobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2009 rok - pobierz

Sprawozdanie roczne Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu z wykonania planu finansowego za okres od 1 listopadado 31 grudnia 2009r. - Gminny - pobierz

Sprawozdanie roczne Biblioteki Publicznej Gminy Zaniemyśl z wykonania planu finansowego za rok 2009 - pobierz

Wykonanie budżetu - rok 2009 - pobierz


2008 rok

informacja za I kwartał - pobierz

informacja za II kwartał - pobierz

informacja za I półrocze - pobierz

informacja za III kwartał - pobierz

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2008 ( Rb-NDS) - pobierz

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2008R. - pobierz


2007 rok

informacja za I kwartał - pobierz

informacja za II kwartał - pobierz

informacja za I półrocze - pobierz

informacja za III kwartał - pobierz

informacja za IV kwartał - pobierz

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2007R. - pobierz


2006 rok

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2006R. - pobierz


2005 rok:

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005R. - pobierz


 

 

Metryka

data wytworzenia
2013-11-20
data udostępnienia
2013-11-20
sporządzone przez
Agnieszka Scheffler
opublikowane przez
Sikorski Adam
ilość odwiedzin
429
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.